ચોઘડિયાં - ચલ

जुबान में मीठास कम हो रही है, शरीर मे शुगर बढती जा रही है.

આર્યુવૈદિક ગઝલ

જેને શાકભાજી વ્હાલી, તેના મોઢે હમેશાં લાલી.

જેને ઘેર તુલસીને ગાય, તેને ઘેર કોઈ રોગ ના જાય.

જે ખાય બીટ ને ગાજર, તંદુરસ્તી તેને ત્યાં રહે હાજર.

 કરીયાતું જે રોજ પીવે, તે હંમેશાં તંદુરસ્ત જીવે.

 પાંઉ અને પીઝા, એ તો નર્ક ના વિઝા.

જે મોડે સુધી જાગે, તે રોજ દવા માંગે.

જેનો ઝાડો સાફ, તેના બધ્ધા રોગ માફ.

રોજે રોજ ખાઓ દૂધી, કરો લોહીની શુધ્ધી.

જે નરણે તાંબાના લોટામાં, ભરેલું પાણી પીવે, આનંદથી જીવે.

જેનું પેટ બહાર, એના રોગ અંદર.

જેનું પેટ અંદર, તેના રોગ બહાર.

બર્ગર  એટલે,બરબાદીનું ઘર.

જે ખાય ટામેટા,કારેલાને કાકડી ,તેની તબિયત રહે ફાંકડી.

જે રોજ ખાય પુરી પકોડી, તેની હાલત થાય કફોડી.

બીડી , તમાકુ અને ગુટકા, તેને લાગે બીમારીના ઝટકા.

ઠંડા મતલબ, ટોયલેટ ક્લીનર. 

એક્યુપ્રેશરને પાળો, શરીર ને સંભાળો.  

રોજની ૧૦૮ તાળી પાળો,૧૦૮ ને તમારાથી ટાળો. 

અંતમાં વાત મારી સાંભળો..... જય સ્વામિનારાયણ બોલો 


Copyright 2019. Shree NarNarayaN Dev App Management Team. All rights reserved. No part of this website or application may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission.